no antisemitism logo organisatieactiviteitencontact
doelfeitenencijfersenglish
   
meningenargumenten
artikelenlinks
organisatie    
  organisatie

Organisatie

Structuur
NOA is een internationaal netwerk dat antisemitisme bestrijdt in Nederland. NOA is de enige organisatie in Nederland die uitsluitend dit als doel heeft.

Strategie
• Zachte en harde maatregelen
• Deelnemen aan antisemitismebestrijding buiten Nederland
• Bestaande organsiaties activeren

Het stichtingsbestuur

Rosa van der Wieken - de Leeuw               
Voorzitter


Evelyn Markus                                          
Vice-voorzitter


Joke Moëd- Reiss
Secretaris-penningmeester